Hatay İmar olarak Kaliteli Hizmeti, Özverili Çalışmayı, Deger Katmayı temel prensip edinip, var gücümüzle çalışmaktayız ..

Hatay Şehrimiz

Hatay, Türkiye’nin en eski yerleşim yerlerinden biridir. Araştırmacılar, eldeki bilgilere göre yörenin iskân tarihinin M.Ö. yüzbinli yıllara rastlayan orta paleolitik döneme kadar uzandığını ifade etmekte, bunun 2,5 milyon yıl öncesine kadar uzanabileceğini belirtmektedirler. 1954-1966 yılları arasında Altınözü, Şenköy, Antakya ve Çevlik’te yapılan araştırmalarda elde edilen ve M.Ö. 100000-40000 yılları arasında tarihlenen bulgular orta paleolitik dönem özellikleri taşımaktadır.

Devamı..

Tamamlanan Tesisler

Büz Üretim

Büz, Beton Boru ( künk ) gibi isimlerle anılan ürünlerimiz milimetre cinsinden iç çap genişlikleri ile adland…

Katlı Otopark

2005 yılında şehir merkezinde faaliyete geçen Katlı Otopark, Şehrimizde yoğun trafikten araçlarına park yeri bulamayan vatandaşla…

Habib-i Neccar Sosyal

2013 yılında faaliyete açıldı. Habib-i Neccar Dağı Eteklerinde İzmir Caddesi’nde, Antakyalıların ailece ziyaret edebilecekleri, pi…

Parke Taşı Üretim

Kullanımı çok eski çağlara dayanan parke taşı: taşın yontulup şekle konulması veya mevcut şekliyle montajının yapılması esasına d…